SAHITYA ACADEMY AWARDEES - KONKANI

Back

 

ASSAMESE

BENGALI

BODO

DOGRI

ENGLISH

GUJARATI

HINDI

KANNADA

KASHMIRI

KONKANI

MAITHILI

MALAYALAM

MANIPURI

MARATHI

NEPALI

ORIYA

PUNJABI

RAJASTHANI

SANSKRIT

SANTHALI

SINDHI

TAMIL

TELUGU

URDU

 

YEAR

WRITER

BOOK

1977

Ravindra Kelekar

Himalayant (Travelogue)

1978

D.K. Sukhthankar

Manni Punav (Humorous essays)

1979

R.V. Pandit

Dorya Gazota (Poetry)

1980

Manohar Sardessai

Pissolim (Poetry)

1981

B.B. Borkar (Bakibab)

Sasaya (Poetry)

1982

Laxmanrao Sardessai

Khabari (Essays)

1983

Damodar Mauzo

Karmelin (Novel)

1984

Pundalik Narayan Naik

Chowrang (One-act play)

1985

J.B. Moraes

Bhitorlem Tufan (Poetry)

1986

Prakash Damodar Padgaonkar

Hanv Monis Asvat-Thamo (Poetry)

1987

Arvind N. Mambro

Panaji Atam Mhatari Zalea (Short stories)

1988

Chandrakant Keni

Vhonkolpavnni (Short stories)

1989

C.F.D'Costa

Sonshyache Kan (Poetry)

1990

Ramesh B. Veluskar

Savul Gori (Poetry)

1991

Meena Kakodkar

Sapan Fulam (Short stories)

1992

Nagesh Karmali

Vanshakulachen Denen (Poetry)

1993

Mahabaleshwar Sail

Tarangan (Short stories)

1994

Gokuldas Prabhu

Antarayami (Short stories)

1995

Dilip Borkar

Gomanchal Te Himachal (Travelogue)

1996

Sankar Ramani

Nilem Nilem Braham (Poetry)

1997

Sheela Kolambkar

Bhuim Chafim (Pen-portraits)

1998

John Baptist Sequeira

Ashim Asim Lharan (Poetry)

1999

Saratchandra Shenoi

Antarnad (Poetry)

2000

Pandurang Rajaram Shenay Bhangui

Champhel'li Sanj (Poetry)

2001

Madhav Borcar

Yaman (Poetry)

2002

Hema Naik

Bhogadandd (Novel)

2003

(Late) Shashank Sitaram

Parigh (Short Stories)

2004

Jayanti Nayak

Athang (Short Stories)

2005

N. Shivdas

Bhaangarsaall (Short Stories)

2006

Datta Damodar Naik

Jai Kai Jui? (Essays)

2007

Devidas Kadam

Dika (Novel)